Rawsko-Ruski Rejon Umocniony

6 Rawsko - Ruski Rejon Umocniony  brał swój początek w miejscowości Stare Sioło i biegł dalej na wschód w kierunku na Rawę Ruską. Na wysokości tego miasta odchylał się na północny wschód w kierunku Krystynopola. W pasie obrony o szerokości 90 km i głębokości 5 do 6 km realizowano złożony z umocnień polowych pas przesłaniania, pozycję głowną a kierunek na Rawę Ruską odsłonięto dodatkowo pozycją tyłową. Ogółem planowano budowę 5 batalionowych węzłów obrony z 13 stałymi punktami oporu